Kosten & Tarieven

Iedereen in Nederland is in principe verzekerd voor zorgkosten. Als u naar uw huisarts of specialist in het ziekenhuis gaat voor een consult of behandeling, krijgt u geen factuur achteraf. Indien een cliënt thuiszorg nodig heeft, dan zijn er in principe twee mogelijkheden om dit te kunnen regelen. Wij kennen de ZIN ( Zorg in Natura ) en PGB ( Persoons Gebonden Budget ). Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Het is aan u wat u wenst. Immers U heeft het keuzerecht.

Bij ZIN heeft u geen administratieve verplichtingen. Uw gemeente, zorgkantoor of verzekeraar schakelt een zorgaanbieder in waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst hebben. U krijgt dan zorg aangeboden van een regulier thuiszorgorganisatie. Het nadeel hiervan is dat u niet zelf kunt kiezen. U heeft de keuze uit een aantal aangesloten zorgaanbieders. Bovendien kunnen er wachtlijsten zijn.

Indien u kiest voor de PGB vorm, bepaalt u zelf wie u inschakelt voor de zorg. Uiteraard zijn er reglementen opgesteld waaronder een PGB aanvraag moet voldoen. Maar het nadeel hiervan is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw zorginkoop en de administratie. Indien uw gemeente een overeenkomst heeft met de SVB, dan kan het Servicecentrum PGB u ondersteunen bij de administratie. Bij ADLON Oost Nederland kunt u zowel ZIN, PGB als Particuliere Zorg krijgen. ADLON Oost Nederland hanteert haar eigen marktconforme tarieven voor de genoemde vormen van zorg.  Voor meer inhoudelijke informatie omtrent ZIN & PGB kunt u een afspraak maken bij ons op kantoor. Max half uur per consult. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening, welk wij achteraf facturenen. Vraag naar onze Algemene Voorwaarden en Tarieven.