Verpleging & verzorging

Uw lichamelijke klachten zijn zodanig dat u uw persoonlijke verzorging niet meer individueel kunt uitvoeren. Wij helpen u graag hierin en stellen samen met u een zogplan op. Bij persoonlijke verzorging gaat het net als in de, voorheen (AWBZ), om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking.

Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren. Wilt u zich aanmelden voor Verpleging en Verzorging dan kunt u dat hier online doen.Hieronder een opsomming van de mogelijkheden zoals dat in de wet is vastgelegd:

 

Persoonlijke Verzorging & Verpleging

HET WASSEN EN DOUCHEN IS EEN NOODZAKELIJKE BEHOEFTE WAT VELEN NIET ALLEEN KUNNEN
HET WASSEN EN DOUCHEN IS EEN NOODZAKELIJKE BEHOEFTE WAT VELEN NIET ALLEEN KUNNEN
 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.

 

MAALTIJD VERZORGING IS VOOR ADLON EEN PLEZIERIG TAAK
MAALTIJD VERZORGING IS VOOR ADLON EEN PLEZIERIG TAAK

 

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.

 

 

 

HULP BIJ BEWEGING

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.

 

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken
  (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij
  een intacte huid, enz.

 

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.