Nazorg

Wij constateren dat het verblijf in ziekenhuizen tegenwoordig steeds korter duren en de thuiszorg steeds meer van belang wordt.

NAZORG EN HULPMIDDELEN
NAZORG EN HULPMIDDELEN

Vaak schakelt de transferverpleegkundige na een ontslag een thuiszorg in of een andere vorm van nazorg, in overleg met u en / of uw familie en naasten. De indicatie hiervoor wordt direct door het ziekenhuis aangevraagd bij het CIZ. Ook regelt de transferverpleegkundige, indien noodzakelijke de noodzakelijk hulpmiddelen apparatuur en instrumenten. Tijdens uw ontslag kunt u de transferverpleegkundige vragen om met ons, ADLON Oost Nederland, contact op te nemen om uw nazorg te kunnen overnemen. Wij zorgen dan voor de juiste overdracht en
corresponderen  met het Medisch Spectrum aangaande uw ontslagmedicatie en de nazorg die u nodig heeft. Via ‘aanmelden nazorg‘ kan de aanvraag voor de nazorg en overdracht worden ingediend.

Denkt u maar eens aan een acute opname in het ziekenhuis van oudere mensen. Hoe zullen ze zich voelen en gedragen bij thuiskomst? Ze zijn dan vaker minder zelfstandig en ondervinden hierdoor grote gevolgen. Bij de overdracht screenen wij dan met name op de kwetsbaarheid van deze groep 70-plussers. Sommigen zijn hoog kwetsbaar en mijden zorg, enkelen weigeren nazorg of hebben gedragsproblemen of zelfs een cognitieve stoornis.
Samen stellen wij dan een Nazorgtraject op. Op deze manier zorgen wij dat de zorg uit goede handen word overgedragen aan goede armen.

AANMELDEN NAZORG