Dagbesteding

Indien u vanwege de aard, omvang en duur van uw beperkingen niet in staat bent om tot een vorm van dagstructurering te komen, ook niet bijvoorbeeld door educatie of gepast werk, dan kunt u hiervoor een indicatie aanvragen. De Gemeente, afdeling Wmo of in combinatie met andere functies het CIZ, kan u i.h.k.v. de Wlz een passende indicatie afgeven. Wij helpen u hierin.

 

DAGBESTEDING
DAGBESTEDING

Wij spreken hier van Begeleiding in dagdelen. Elke dagdeel bestaat uit 4 uren. De term-aanduiding BG-Groep, is een integraal pakket dat diverse functies zoals; Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Behandeling en Individuele Begeleiding omvat welk tijdens een Dagdeel kan worden gegeven. Denkt u maar eens aan maaltijden die op ongebruikelijke tijden moeten worden gegeven.

Ons Dagbesteding is erop gericht dat u zich hierin veilig en gemakkelijk bij voelt. Ook het vervoer van en naar de dagbesteding kunnen wij voor u aanvragen. We proberen de match tussen datgene te creëren wat u nodig heeft in combinatie met uw wensen. Uiteraard moet ons dagbesteding wel hieraan voldoen en passend zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen wij u altijd nog overdragen naar collega zorgaanbieders. Denkt u dat u recht heeft op deze vorm van zorg, dan kunt u zich hier aanmelden. Samen bespreken wij wat de zorgnoodzaak alsmede de zorgbehoefte is.