Begeleiding

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

ADLON KIJKT EN DENKT MET DE CLIENT MEE
ADLON KIJKT EN DENKT MET DE CLIENT MEE

Kernbegrippen die binnen de Wmo, Zvw en de Wlz zijn. Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich met name op de cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt in staat stelt om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Maar ook lichamelijke mogelijkheden kunnen hieronder vallen. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een rolstoelgebonden persoon.

Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in nabijheid thuis of buitenshuis. Individueel of in groepsverband. Herkent u zich hierin en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking kunt komen, dan kunt u zich hier aanmelden. Wij bespreken dan samen wat de mogelijkheden zijn en proberen samen een begeleidingsband op te stellen.