Partner in de Keten

PARTNER WORDEN?

De zorgmarkt in Nederland groeit en innoveert. De vraag naar beter zorg neemt toe en er word meer bezuinigd. Teams binnen de thuiszorg werken meer wijkgericht en sturen zichzelf aan. De transitie geldt niet alleen voor de AWBZ. We kunnen gerust zeggen dat de thuiszorg op zich is als geheel in transitie. Hieruit moeten wij als zorgaanbieder ons uitdaging nemen om de beste zorg te bieden.

Het is de vraag om hoe we dit op de meest effectieve en efficiënte manier opvulling te geven. Als geheel trachten wij in te spelen op de voortdurende veranderingen. ADLON Oost Nederland staat open voor nieuwe ideeën en oplossingen voor diverse problemen die collega zorgaanbieders ondervinden en die hierover willen praten. Onze zakelijke relaties zijn voor ons organisatie een onmisbare fundament in het voortbestaan. Samen staan we sterker in ons handelen voor kwalitatief verantwoord zorg. Indien wij samen onze kennis en kunde kunnen bundelen met onze uiteenlopende expertises, waarin ons streven identiek blijft, dan pas kunnen we de kwaliteit van de zorg en service op een first class level aanbieden en continueren.

Heeft u behoefte aan partnerschap in het breedste zin van het woord in de zorgketen en wilt u dat wij u als relatie ondersteunen, mail of schrijf ons. We praten graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Want Zorgen,…doen we Samen !