Organisatie

ADLON Oost Nederland is een jong en dynamisch thuiszorg organisatie die men in kan schakelen voor diverse vormen van thuiszorg, die binnen de kaders en mogelijkheden van de Wlz, Wmo, Zvw en jeugdwet maatwerk kan leveren. Door de uitgebreide expertise kan ADLON Oost Nederland meer rekening houden met, en de zorg afstemmen op de waarden en normen o.a. binnen diverse culturen en religies.

De mensen die hulp nodig hebben, zijn de drijfveer voor het oprichten van een deze brede thuiszorg dienst. Hieruit is ons zorgaanbod ontstaan, die er naar streeft zorg en hulp op zo’n manier te leveren zodat het zoveel mogelijk aansluit  bij de wensen en behoeften, waarbij steeds rekening wordt gehouden met waarden en normen vanuit de cultuur en religie. Indien wenselijk of soms noodzakelijk kan ADLON Oost Nederland zorgverleners doorsturen van allochtone afkomst, die beter in de specifieke zorgbehoefte van allochtone zorgvragers kunnen voorzien.

Adlon Oost Nederland werkt met medewerkers vanuit diverse achtergronden en expertise en kan de zorg die men nodig heeft laten leveren door iemand die zijn/haar eigen taal spreekt en rekening houdt met de normen en waarden van zijn eigen cultuur. De zorgverlening kan bestaan uit; huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteuning en begeleiding, gezinsbegeleiding, ondersteuning bij geweld in relaties en dagactiviteiten. Zie voor meer uitgebreide diensten ons zorgaanbod.