Klachtenregeling

Soms gaan de zaken niet zoals we dat willen en zoeken we antwoorden op de ontstane problemen welk soms tot een officiële klacht kan gaan escaleren. Elke cliënten heeft een wettelijk recht om een klacht in te kunnen dienen van de geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgaanbieder dit verplicht. De wet luidt als volgt:

“De zorgaanbieder dient een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.”

Per 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten. Als Thuiszorgaanbieder kunnen wij beroep doen op onze externe relatie hierin. De klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een Geschilleninstantie waardoor de klachtencommissie is komen te vervallen. Hierdoor voldoen wij aan de Wkkgz.

Heeft u een probleem die geen gehoor heeft gekregen of weinig voldoening heeft gegeven? Vindt u dat u niet op de juiste wijze bent geholpen of dat wij tekort zijn geschoten in ons zorgverlening? U kunt uw klacht per mail doorgeven. Wij zullen dan z.s.m. hieromtrent de klachtenprocedure in werking zetten.

Download hier het klachtenreglement voor cliënten.

E-mail: klachten@adlonzorg.nl