Cliëntenraad

Medezeggenschap cliënten in de zorg

Als cliënt van ADLON oost Nederland heeft u de mogelijkheid om mee te kunnen praten over ons beleid. Dit kan via de cliëntenraad. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Wij zijn een jong en klein zorgaanbieder die een cliëntenraad vormt bij een x aantal cliënten die zorg krijgen vanuit de Wlz. Denkt u dat u zorg nodig heeft i.h.k.v. de Wlz, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

U krijgt dan bepaalde rechten zoals, Recht op informatie, Recht op overleg, Recht om adviezen te kunnen geven, Recht van Enquête en nog veel meer. Wij denken en praten graag met u in ons nieuwe Cliëntenraad.