Trainingen & Cursussen

Bijschaven van kennis kan nooit kwaad.

ADLON Oost Nederland hanteert in haar ( leeftijdsbewust ) personeelsbeleid diverse vormen en normen. Een ervan is, dat het zorgpersoneel welk werkzaam is voor ADLON, bijgetraind moet blijven. Zowel voor verpleegkundigen als verzorgende hulpen biedt ADLON in company mogelijkheden om de kennis bij te stellen. Voor elke training / cursus die wordt gevolgd en met goed gevolg wordt afgerond krijgt de werknemer accreditatiepunten die landelijk erkend zijn.

De cursussen worden in groepsverband gegeven waarvoor de aanmelding uit 8 deelnemers per groep moet bestaan. Niet alleen voorbehouden handelingen, maar bijvoorbeeld ook EHBO en HACCP cursussen zijn als modulen geïntegreerd binnen het cursusaanbod.