Mantelzorgers & Vrijwilligers

Het beroep op mantelzorg en vrijwilligers werk wordt steeds groter. Zij zijn immers die de cliënt in diverse opzichten ondersteunen naast de professionals. We leggen hier kort uit wat de verschillen tussen deze twee zijn. Mantelzorg is de zorg die onbetaald is en vaak over een lange periode wordt verleent binnen de familie en of vriendenkring. Er is hier sprake van een persoonlijke band tussen zorggever en zorgnemer.

Een vrijwilliger in de zorg en welzijn doet ook onbetaald en niet verplicht werk, echter wordt de zorg verleent in een georganiseerd verband. Vaak kent men elkaar persoonlijk niet eens. Het wezenlijke verschil is dus dat Mantelzorgers in een informele setting actief zijn en vrijwilligers in een formele setting.

ADLON Oost Nederland biedt Vrijwilligers en Mantelzorgers de kans om hun ervaringen te delen en de druk van elkaar over te nemen. Als zorgaanbieder heeft ADLON graag plek voor goede vertrouwde Mantelzorgers en Vrijwilligers. Meld je hier geheel vrijwillig aan. Wij nemen je gegevens op in ons databank en zullen je persoonlijk informeren omtrent onze werkwijze.

Tot eind 2014 bestond er nog de regeling Mantelzorgcompliment. Dit was een geldbedrag van 200 E, die mantelzorgers, bij de SVB een aanvraag konden indienen. Door de nieuwe Wmo invoering, januari 2015 is deze regeling komen te vervallen. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijke voor de waardering van mantelzorgers. Als Zorgaanbieder nemen wij ook ons eigen verantwoording als het om gaat om waardering en erkenning van onze mantelzorgers.