Zorgzwaartepakketten

Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die de cliënt nodig heeft als hij of zij bijvoorbeeld niet meer zelfstandig thuis kan wonen en meerdere zorgfuncties nodig heeft voor de zorgbehoefte. Het zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld de zorgverlener / zorgaanbieder krijgt voor de zorgverlening, verpleging, behandeling, begeleiding, welzijnsactiviteiten, huisvesting, maaltijden, etc.

Hier kunt u de tarieven m.b.t. de Zorgzwaartepakketten 2017 die door de Nederlandse Zorgautoriteiten is vastgelegd bekijken. De zorgfuncties, minima en maxima tarieven, begripsbepalingen, beleidsregels, prestatiebeschrijvingen en nog veel meer.

U bent nog geen lid. U dient zich eerst aan te melden als lid, alvorens u kunt beginnen met downloaden. Ga hiervoor snel naar de pagina: aanmelding

PGB tarieven Wlz met en zonder verblijf voor 2017 zijn ook bijgevoegd.


Hieronder treft u aanvullende informatie aan die we u ter download aanbieden: